ABB

- robot YUMI -

V roce 2019 se společnost ABB stala partnerem Zlín film festu, pro který potřebovala vytvořit úvodní vizuál. Hlavním lákadlem byl průmyslový robot YUMI, který dokáže spolupracovat s člověkem. Jednoduchý příběh našeho vizuálu vypovídá o chlapci, který v kině sleduje film se svým přítelem Yumi.

Nejtěžší část celého projektu byl právě nalezení vhodného děje. Kvůli technickým omezením bylo s robotem možné hýbat jen po připojení počítače servisního technika. Jakákoliv "živá" interakce mezi chlapcem a robotem byla tedy předem vyloučená.

V navržené scéně robot chlapci "tajně" bere popcorn, což způsobuje chlapcovu veselou reakci a při úhybném manévru pak rozsypává popcorn mezi sedačky. Scénu pak s pobavením sledují další děti.

časová náročnost

3 h

úvodní konzultace
a prohlídka lokací

7 h

kreativa a scénář

5 h

focení

12 h

postprodukce

postprodukce

Z pohledu rozsahu postprodukce je tato fotka poměrně náročná. Ve scéně je spousta prvků, které bylo nutné fotit zvlášť a pak je postupně seskládat do plánované kompozice. To zahrnovalo zároveň mnoho drobných retuší v hledišti, na dětech i na robotovi. Následovaly barevné a expoziční korekce a nakonec jsem pro zvýšení hloubky obrazu a zvýraznění interakce robota s dítětem přidal letící popcorn.

backstage

Trochu překvapivou výzvou se stala snaha o přirozeně veselé reakce dětí. Pro ně jsem měl na provizorním promítacím plátně připravené oblíbené dětské animáky. Výsledný efekt byl ale spíše opačný. Nakonec jsem s přispěních dalších rodičů děti rozveselil soukromým šaškovským vystoupením :)

média